Punkty Karne Drukuj

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zmniejszające ilość punktów karnych.


Kierowca wpisany do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego może uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która:
  • posiada prawo jazdy dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
  • przed rozpoczęciem szkolenia dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu nie przekroczyła 24,
  • uczestniczy w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia:
  • czytelnie wypełniony wniosek o udział w szkoleniu,
  • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie.
Cena za szkolenie: 350 zł (szkolenie planowane w ostatni czwartek miesiąca)
Istnieje możliwość szkolenia expres (na prośbę kierowcy w ciągu 2 dni):
Cena: 550 zł w przypadku zgłoszenia się na szkolenie jednej osoby,
Cena: 450 zł w przypadku zgłoszenia się na szkolenie dwóch lub więcej osób.
Szkolenie można odbyć 2 razy w roku (z odstępem półrocznym).
Jedno szkolenie odejmuje 6 punktów karnych.

Komendant Wojewódzki Policji - właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności
wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającemu naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
Komendant Wojewódzki Policji - właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności
wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającemu naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.